AKTUALITY SNZP


 

 

Výsledky voleb do výboru a revizní komise společnosti

 

Dne 28.6.2017 se sešla volební komise SNzP ČLS JEP, z.s. ve složení:

1)      Předseda komise: MUDr. Jana Bubeníčková

2)      Člen komise: MUDr Helena Vildová, Ph.D.

3)      Člen komise: MUDr. Magdaléna Kunová

 Volební komise provedla sčítání hlasů do výboru a revizní komise SNzP ČLS JEP, z.s.

 Datum předání výsledků voleb na sekretariát ČLS JEP, z.s. byl stanoven do 30.6.2017

 Ze sekretariátu ČLS JEP jsme obdrželi:

-          Protokol o výsledcích hlasování: Pozvánka k volbám do výboru SNzP ČLS JEP ( 3 listy) – hlasovalo 28

-          Protokol o výsledcích hlasování: Pozvánka k volbám do revizní komise SNzP ČLS JEP (3 listy) – hlasovalo 27

-          2 odpovědní zásilky ( korespondenční hlasování)

Z toho žádné odpovědní zásilky neplatné

 

 

Výsledky voleb:

Do výboru společnosti byli zvoleni:  (jméno, počet hlasů)

1.  doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D., 25

2.-3.   as. prim. MUDr. Aleš Hejlek, 23

2.-3.  as. MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D., 23

4. doc. MUDr. Jiří Chaloupka, CS.c, 22

5. prim. MUDr. Alexandra Eichlerová, 19

6. -7. MUDr. Zdenka Hajduková, Ph.D., 17

6.-7. doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CS.c, MBA, 17

8. MUDr. Irena Landecká, 15

9.-10 prim. MUDr. Marie Bartnická, 14

9.-10. prim. MUDr. Josef Pavel, Ph.D. , 14

11. prim. MUDr. Petr Malenka, Ph.D.,  12

12. MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D., 11

13. MUDr. Dana Čermáková, 6

 

Do revizní komise byli zvoleni:

1. MUDr. Hana Bejčková, 15

2. doc. MUDr. Monika Kneidlová, CS.c, 12

3. MUDr. Karin Boušová, Ph.D. , 11

 V Hradci Králové dne 28.6.2017

 

 

 

Odkaz na multimediální výukový program UP Olomouc pro studenty v anglickém jazyce: OCCUPATIONAL MUSCULOSCELETAL DISEASES 

http://occupational.diseases.upol.cz

 

INDIKAČNÍ SEZNAM LÁZEŇSKÉ PÉČE pro pracovní lékaře

http://spolecnostnemocizpovolani.cz/lazenskapece.docx

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránky
1