Společnost pro nemoci z povolání http://spolecnostnemocizpovolani.cz/rss cs AKTUALITY SNZP 39 VIII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ se konal dne 15.2.2018, od 8:30 hod Syllabova a Jonášova posluchárna budova děkanátu 3. lékařské fakulty UK Ruská 87, Praha 10         Výsledky voleb do výboru a revizní komise společnosti   Dne 28.6.2017 se sešla volební komise SNzP ČLS JEP, z.s. ve složení: 1)      Předseda komise: MUDr. Jana Bubeníčková 2)      Člen komise: MUDr Helena Vildová, Ph.D. 3)      Člen komise: MUDr. Magdaléna Kunová  Volební komise provedla sčítání hlasů do výboru a revizní komise SNzP ČLS JEP, z.s.  Datum předání výsledků voleb na sekretariát ČLS JEP, z.s. byl stanoven do 30.6.2017  Ze sekretariátu ČLS JEP jsme obdrželi: -          Protokol o výsledcích hlasování: Pozvánka k volbám do výboru SNzP ČLS JEP ( 3 listy) – hlasovalo 28 -          Protokol o výsledcích hlasování: Pozvánka k volbám do revizní komise SNzP ČLS JEP (3 listy) – hlasovalo 27 -          2 odpovědní zásilky ( korespondenční hlasování) Z toho žádné odpovědní zásilky neplatné     Výsledky voleb: Do výboru společnosti byli zvoleni:  (jméno, počet hlasů) 1.  doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D., 25 2.-3.   as. prim. MUDr. Aleš Hejlek, 23 2.-3.  as. MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D., 23 4. doc. MUDr. Jiří Chaloupka, CS.c, 22 5. prim. MUDr. Alexandra Eichlerová, 19 6. -7. MUDr. Zdenka Hajduková, Ph.D., 17 6.-7. doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CS.c, MBA, 17 8. MUDr. Irena Landecká, 15 9.-10 prim. MUDr. Marie Bartnická, 14 9.-10. prim. MUDr. Josef Pavel, Ph.D. , 14 11. prim. MUDr. Petr Malenka, Ph.D.,  12 12. MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D., 11 13. MUDr. Dana Čermáková, 6   Do revizní komise byli zvoleni: 1. MUDr. Hana Bejčková, 152. doc. MUDr. Monika Kneidlová, CS.c, 123. MUDr. Karin Boušová, Ph.D. , 11  V Hradci Králové dne 28.6.2017       XXXIII. kongres pracovného lekárstva s medzinárodnou účasťou a V. Košické dni pracovného lekárstva a toxikológie Termín: 19. – 21. 10. 2017Miesto konania: Košice, Hotel Roca, Južná trieda 117, Košice   ODKAZ NA STRÁNKY KONGRESU http://ssprl.sk/kongres       Odkaz na multimediální výukový program UP Olomouc pro studenty v anglickém jazyce: OCCUPATIONAL MUSCULOSCELETAL DISEASES  http://occupational.diseases.upol.cz   INDIKAČNÍ SEZNAM LÁZEŇSKÉ PÉČE pro pracovní lékaře http://spolecnostnemocizpovolani.cz/lazenskapece.docx                2014-05-21 09:25:11