Česká komise SNzP ČLS JEP pro posuzování nemocí z povolání

Termíny jednání pro rok 2016 :    8.12.   - 10:00- 13:00 - Pracovní den SNzP

                    Klinika pracovního lékařství   Vinohrady   - Syllabova posluchárna