Česká komise SNzP ČLS JEP pro posuzování nemocí z povolání

Termíny jednání pro rok 2019 :    8.10.2019 10:00- 13:00 - konzultační den SNzP

                                      Klinika nemocí z povolání FNKV Praha