VÝBOR SPOLEČNOSTI NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ


Předseda
doc. MUDr. Jiří CHALOUPKA, CSc. 

1. místopředseda
MUDr. Petr MALENKA, Ph.D.

Místopředseda
MUDr. Pavlína KLUSÁČKOVÁ, Ph.D.

Místopředseda – vědecký sekretář
doc. MUDr. Marie NAKLÁDALOVÁ, Ph.D.

Místopředseda - pokladník
MUDr. Vendulka MACHARTOVÁ, Ph.D.Člen výboru

 

MUDr.Rostislav GROMNICA, Ph.D.

MUDr. Zdeňka HAJDUKOVÁ, Ph.D.

doc. MUDr. Monika KNEIDLOVÁ, CSc.

     odb. as. MUDr. Aleš HEJLEK    

          MUDr.Josef PAVEL, Ph.D.

MUDr. Alexandra EICHLEROVÁ

 

REVIZNÍ KOMISE

doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc.

MUDr. Hana Bejčková
MUDr. Libuše Adámková

Česká komise pro posuzování nemocí z povolání SNzP ČLS JEP

Předseda
doc. MUDr. Jiří ChALOUPKA, CSc., MBA


Tajemník
doc. MUDr. Monika KNEIDLOVÁ, CSc.

Členové
MUDr.Dana ČERMÁKOVÁ, MUDr.Jana KUSOVÁ
MUDr. Alexandra EICHLEROVÁ, odb.as. MUDr. Aleš HEJLEK,
doc. MUDr. Jiří CHALOUPKA, CSc., MUDr. Vendulka MACHARTOVÁ, Ph.D.
 MUDr. Josef PAVEL, Ph.D., MUDr.Pavlína KLUSÁČKOVÁ, Ph.D.

MUDr. Petr MALENKA, Ph.D., MUDr. Libuše ADÁMKOVÁ

MUDr. Zdeňka HAJDUKOvÁ, Ph.D., MUDr.Alena Boriková, Ph.D.


Moravská komise pro posuzování nemocí z povolání SNzP ČLS JEP

sloučena s Českou komisí pro posuzování nemocí z povolání SNzP ČLS JEP