Ambulance a střediska cestovní medicíny a ambulance pro vyšetřování pracovníků vyjíždějících do zahraničí.

 

Tyto ambulance a střediska poskytují v rámci klinik nebo oddělení pracovního lékařství nebo nemocí z povolání služby pro pracovníky vyjíždějící
do zahraničí.
Pro lepší informaci uvádíme přehled podle regionů a klinik nebo oddělení, které tyto služby poskytují.
Všechny kliniky a oddělení, která jsou hlásícími centry, provádějí hlášení nemocí z povolání získaných v zahraničí, rozděleně podle rajonizace,
tj. podle sídla vysílající organizace postiženého pracovníka.

 

 

1. Klinika pracovního a cestovního lékařství FN Královské Vinohrady
(Šrobárova 50, Praha 10, 100 34, telefon: 267 162 682)


Provádí:

 1. Vyšetření a posuzování zdravotního stavu před cestou do zahraničí pro soukromé
  cestovatele i pro podniky

 2. Potřebná očkování před cestou, konzultace, vystavení mezinárodního očkovacího průkazu i předpis antimalarik a léků na průjmová onemocnění v zahraničí.

 3. Vyšetření zdravotního stavu po návratu ze zahraničí včetně parazitologického vyšetření stolice a na malárii u indikovaných případů.

 4. Zajištění potřebné léčby v souvislosti s pobytem v zahraničí

 5. Posuzování a hlášení tropických a jiných nemocí z povolání v souvislosti s pracovním pobytem v zahraničí

 6. Provádí celé spektrum potřebných očkování před cestou, včetně žluté zimnice a po předchozí dohodě i proti japonské encefalitidě i další očkování pro pobyt v ČR (např. chřipce, klíšťové encefalitidě a. j.)

  Ordinační hodiny: Po - Pá 7 - 15 hodin

 2. Oddělení nemocí z povolání Ústřední vojenské nemocnice -  Vojenská  fakultní nemocnice Praha
(U vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6, telefon: 973 203 461)


Provádí:

 1. Vyšetření a posuzování zdravotního stavu před cestou do zahraničí u vojáků z povolání včetně vydávání posudků o zdravotní způsobilosti k vyslání do zahraničí.

 2. Neprovádí očkování před cestou zahraničí (provádí: Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha).

 3. Vyšetření zdravotního stavu po návratu ze zahraničí včetně parazitologického vyšetření stolice a na malárii u indikovaných případů.

 4. Zajištění potřebné léčby v souvislosti s pobytem v zahraničí

 5. Posuzování a hlášení tropických a jiných nemocí z povolání v souvislosti s pracovním pobytem v zahraničí

  Ordinační hodiny: Po - Čt 7 - 15 hodin
  Pá 7 – 13. 30 hodin

 

 

3. Klinika pracovního lékařství FN Plzeň- ambulance pro osoby vyjíždějící do zahraničí
(ambulance FN Lochotín, Alej Svobody 80, vchod F, 8. patro, ambulance FN tř. E. Beneše 13, areál bývalé VN, pavilon č. 7, 1. patro, telefon: 377 103 604)


Provádí:

 1. Vyšetření a posuzování zdravotního stavu před cestou do zahraničí pro soukromé cestovatele i pro podniky

 2. Potřebná očkování před cestou, konzultace, vystavení mezinárodního očkovacího průkazu i předpis antimalarik a léků na průjmová onemocnění v zahraničí.

 3. Vyšetření zdravotního stavu po návratu ze zahraničí včetně parazitologického vyšetření stolice a na malárii u indikovaných případů.

 4. Zajištění potřebné léčby v souvislosti s pobytem v zahraničí

 5. Posuzování a hlášení tropických a jiných nemocí z povolání v souvislosti s pracovním pobytem v zahraničí

 6. Provádí celé spektrum potřebných očkování před cestou včetně žluté zimnice a po předchozí dohodě i proti japonské encefalitidě i další očkování i pro pobyt v ČR (např. chřipce, klíšťové encefalitidě a. j.)

  Ordinační hodiny: Po - Pá 7- 15 hodin
4. Klinika nemocí z povolání FN Hradec Králové – středisko cestovní medicíny
(Stará nemocnice Nezvalova ul. č. 265, bud. č. 5, vchod z boku od staré loděnice, telefon: 495 583 7503, 495 583 7502, 495 583 7515)


Provádí:

 1. Vyšetření a posuzování zdravotního stavu před služební cestou do zahraničí pro podniky včetně vyplňování případných cizojazyčných formulářů a certifikátů o zdravotním stavu

 2. Potřebná očkování před cestou, konzultace, vystavení mezinárodního očkovacího průkazu i předpis antimalarik a léků na průjmová onemocnění v zahraničí.

 3. Vyšetření zdravotního stavu po návratu ze zahraničí včetně parazitologického vyšetření stolice a na malárii u indikovaných případů.

 4. Zajištění potřebné léčby v souvislosti s pobytem v zahraničí

 5. Posuzování a hlášení tropických a jiných nemocí z povolání v souvislosti s pracovním pobytem v zahraničí

 6. Provádí celé spektrum potřebných očkování před cestou včetně žluté zimnice a po předchozí dohodě i proti japonské encefalitidě i další očkování i pro pobyt v ČR (např. chřipce, klíšťové encefalitidě a. j.)

  Ordinační hodiny: Po - Pá 7 - 15 hodin
5. Klinika pracovního lékařství FN U Sv. Anny a LF Masarykovy university Brno,
(Výstavní ul. č. 17,1. a 2. patro, telefon: 543182901,543182892 )


Provádí:

 1. Vyšetření a posuzování zdravotního stavu před služební cestou do zahraničí

 2. Potřebná očkování před cestou, konzultace, vystavení mezinárodního očkovacího průkazu i předpis antimalarik a léků na průjmová onemocnění v zahraničí.

 3. Nevyšetřují zdravotní stav po návratu ze zahraničí, v případě obtíží vyšetřuje spádové infekční oddělení (Klinika inf. chorob FN Brno Bohunice, Jihlavská 22).

 4. Zajištění potřebné léčby v souvislosti s pobytem v zahraničí provádí KICH – viz výše.

 5. Posuzování a hlášení tropických a jiných nemocí z povolání v souvislosti s pracovním pobytem v zahraničí

 6. Zajišťují očkování do zahraničí, individuálně i pro kolektivy - proti virové hepatitidě typu A, B a A+B, břišnímu tyfu, meningokokové meningitidě A+C, klíšťové encefalitidě včetně žluté zimnice, ostatní po předchozí dohodě (proti chřipce, vzteklině, dětské obrně, záškrtu, choleře, japonské encefalitidě).

  Ordinační hodiny ambulance cestovní medicíny: Po - Pá 7- 15.30
  pro očkování: Po 7- 15.30 hodin
  (nebo po telefonické domluvě)

 

 

6. Klinika pracovního lékařství FN Olomouc – ambulance pro služebně vyjíždějící do zahraničí
(telefon: 585 853 527 )


Provádí:

 1. Vyšetření a posuzování zdravotního stavu před služební cestou do zahraničí

 2. Potřebná očkování před cestou, konzultace, vystavení mezinárodního očkovacího průkazu i předpis antimalarik a léků na průjmová onemocnění v zahraničí ve spolupráci s centrem očkování a cestovní medicíny FN Olomouc

 3. Vyšetření zdravotního stavu po návratu ze zahraničí včetně parazitologického vyšetření stolice a na malárii u indikovaných případů.

 4. Zajištění potřebné léčby v souvislosti s pobytem v zahraničí

 5. Posuzování a hlášení tropických a jiných nemocí z povolání v souvislosti s pracovním pobytem v zahraničí

 6. Zajišťuje celé spektrum potřebných očkování před cestou včetně žluté zimnice a po předchozí dohodě i proti japonské encefalitidě i další očkování i pro pobyt v ČR (např. chřipce, klíšťové encefalitidě a. j.) vše ve spolupráci s centrem očkování a cestovní medicíny FN Olomouc.

  Ordinační hodiny: pro ambulanci cestovní medicíny: Čt 7.30 -11. 30 hodin
  (a po domluvě)
  Ordinační hodiny pro očkování: V Centru pro očkování a cestovní medicíny FN Olomouc
  Po – Čt 13 - 18 hodin, Pá 13 – 16 hodin

 

 

7. Oddělení pracovního a preventivního lékařství FN Ostrava- Poruba
(očkovací centrum - poliklinika 1. patro, telefon: 597 373 221)


Provádí:

 1. Vyšetření a posuzování zdravotního stavu před cestou do zahraničí pro soukromé cestovatele i pro podniky včetně vyplňování případných cizojazyčných formulářů a certifikátů o zdravotním stavu

 2. Potřebná očkování před cestou, konzultace, vystavení mezinárodního očkovacího průkazu i předpis antimalarik a léků na průjmová onemocnění v zahraničí.

 3. Vyšetření zdravotního stavu po návratu ze zahraničí včetně parazitologického vyšetření stolice a na malárii u indikovaných případů.

 4. Zajištění potřebné léčby v souvislosti s pobytem v zahraničí

 5. Posuzování a hlášení tropických a jiných nemocí z povolání v souvislosti s pracovním pobytem v zahraničí

 6. Provádí celé spektrum potřebných očkování před cestou včetně žluté zimnice a po předchozí dohodě i proti japonské encefalitidě i další očkování i pro pobyt v ČR (např. chřipce, klíšťové encefalitidě a. j.)

  Ordinační hodiny: 6.30 – 14 hodin (podle telefonické domluvy)

 

 

8. Ordinace pro nemoci z povolání a cestovní medicínu ,MUDr. Libuše Adámková
(Tř. T. Bati č. 3705, 760 01 Zlín, telefon: 577 645 289)


Provádí:

 1. Vyšetření a posuzování zdravotního stavu před cestou do zahraničí pro soukromé cestovatele i pro podniky

 2. Potřebná očkování před cestou, konzultace, vystavení mezinárodního očkovacího průkazu i předpis antimalarik a léků na průjmová onemocnění v zahraničí.

 3. Vyšetření zdravotního stavu po návratu ze zahraničí včetně parazitologického vyšetření stolice a na malárii u indikovaných případů.

 4. Zajištění potřebné léčby v souvislosti s pobytem v zahraničí

 5. Posuzování a hlášení tropických a jiných nemocí z povolání v souvislosti s pracovním pobytem v zahraničí

 6. Provádí celé spektrum potřebných očkování před cestou včetně žluté zimnice a po předchozí dohodě i proti japonské encefalitidě i další očkování i pro pobyt v ČR (např. chřipce, klíšťové encefalitidě a. j.)

  Ordinační hodiny: 7. 15 – 12 hodin