PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

JOURNAL OF OCCUPATIONAL MEDICINE

Časopis zaměřený na problematiku zdravotní péče o pracující,hygienu práce a nemoci z povolání

 

 

REDAKČNÍ RADA

VEDOUCÍ REDAKTOR

MUDr. Karin BOUŠOVÁ, Ph.D.


ZÁSTUPKYNĚ VEDOUCÍHO REDAKTORA

doc. MUDr. Monika KNEIDLOVÁ, CSc.


ČLENOVÉ REDAKČNÍ RADY


doc. MUDr.Igor BÁTORA, CSc.
prof. MUDr. Jana BUCHANCOVÁ, CSc.
MUDr. Rostislav GROMNICA, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří CHALOUPKA, CSc.

MUDr.Vendulka MACHARTOVÁ, Ph.D.
doc. MUDr. Marie NAKLÁDALOVÁ, Ph.D.
MUDr.Hana LEHOCKÁ, Ph.D.
MUDr. Petr MALENKA, Ph.D.


Vydává Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně

Vychází  čtyřikrát ročně

Starší čísla k nahlédnutí na internetové adrese:     
http://www.cls.cz/casopisy-clsjep

Pokyny pro autory:
http://www.prolekare.cz/pracovni-lekarstvi